top of page

Čo to vlastne je zošívaná rodina? Tvoria ju dvaja partneri, z ktorých jeden alebo obaja majú deti z predchádzajúceho vzťahu. To znamená, že sa „zošijú“ dve rodiny pod jednou strechou. Hovorí sa jej tiež zmiešaná alebo patchworková rodina.

O živote v zošívanej rodine koluje množstvo mýtov, ktoré ovplyvňujú predstavy členov rodiny i okolia. Nerealisticky nastavené očakávania častokrát spôsobujú zbytočné konflikty a frustráciu. Silne ovplyvňujú, ako sa jednotliví členovia rodiny prispôsobia novej realite. Zošívaná rodina je iná ako tá pôvodná. Nie je lepšia, alebo horšia. Je iná.

Budovanie rodiny prechádza viacerými fázami - od romantickej, cez konfliktnú až po nastavenie fungovania - a nedajú sa preskočiť. V každej z nich je veľmi dôležité, aby partneri navzájom a i deti komunikovali, rozprávali sa o svojich predstavách, konfliktoch, kedy a ako sa cítia dobre a kedy nie. 

Život v zošívanej rodine je proste pestrý. 

 

jessica-rockowitz-_U_M_S-G5zE-unsplash[1661].jpg

Čo je teda na zmiešaných rodinách iné? Prečo je dynamika taká odlišná od nukleárnej rodiny (rodiny, kde deti sú biologickými potomkami oboch partnerov)?

01

Expartner je súčasťou vašej rodiny, a nie len on.

Aj jeho rodičia, biologickí starí rodičia detí. Organizácia bežného života môže byť komplikovanejšia, keďže deti žijú v nejakom pomere u každého z biologických rodičov. Predstavte si zorganizovať letné prázdniny, keď musíte počítať s programom partnerovej exmanželky, vášho exmanžela, ich partnerov

a expartnerov. Integrály a derivácie neboli také zložité ako zostaviť letný kalendár. 

Ako na to?

03

Rôzne výchovné štýly detí u mamy a otca.

Zladiť jeden výchovný štýl v zošívanej rodine

môže byť náročný. Deti majú iné pravidlá v oboch domácnostiach a môžu byť zmätené, ako to vlastne je správne. Nehovoriac o horúcich diskusiách na tému výchova medzi partnermi alebo pocitmi viny biologických rodičov

a potrebou to (rozpad rodiny, komplikované pendlovanie...) deťom vynahradiť.

Ako na to?

02

Rivalita medzi deťmi a nevlastným rodičom.

V nukleárnej rodine najprv vznikol vzťah medzi partnermi, až potom prišli deti. V zošívanej rodine je to naopak. Vzťah s dieťaťom vznikol skôr - rodič a dieťa majú spoločnú históriu a zážitky. Nevlastný rodič sa môže cítiť ako outsider, prípadne dieťa môže žiarliť na maminho / otcovho nového partnera, nehovoriac o ďalších deťoch v rodine. Ako to teda je? Ktorý vzťah je dôležitejší?

Ako na to?

04

Blízky vzťah medzi členmi rodiny potrebuje čas. 

Máte pocit, že Vaše nevlastné dieťa Vás nenávidí? Jedným z najväčších mýtov o zošívaných rodinách je, že okamžite budem mať rád / rada partnerove deti. A oni mňa. Ešte väčšie očakávania sú kladené na nevlastné mamy - veď predsa každá žena má automaticky rada všetky deti. Česť výnimkám, ale väčšinou to tak nie je. Vybudovanie naozaj blízkych vzťahov v zošívanej rodine trvá 2 až 7 rokov. A pripravte sa na to, že je to drina.

Ako na to?

05

Nejasné očakávania od role nevlastného rodiča.

Čo sa vlastne odo mňa čaká a ako ma majú deti volať? Mám sa aktívne zapájať do výchovy nevlastných detí?  Cítim sa dobre v súčastnom nastavení? Aké možnosti vlastne mám? Dobrá správa - možností je veľa. Už dávno neplatí, že macocha je negatívna osoba, ktorá by najradšej deti poslala do lesa. Nevlastný rodič môže byť ďalšia blízka osoba v živote detí. A blízkych osôb nie je nikdy dosť. 

Ako na to?

pexels-elina-fairytale-3807520_edited.jpg

Rozvedený otec s dieťaťom začne žiť s bezdetnou ženou.

Rozvedení otcovia často počítajú s tým, že sa nová partnerka ujme role matky. A ona chce na začiatku budovať vzťah s partnerom a užívať si romantiku. Rola matky je pre ňu nová a môže to byť pre ňu náročné uchopiť.

V našej spoločnosti je stále mnoho stereotypov a mýtov o roli nevlastnej mamy. Na jednej strane sa akosi automaticky očakáva, že žena sa hneď ujme starostlivosti o nevlastné deti a okamžite ich má rada ako vlastné. Na druhej strane poznáme všetci zlé macochy

z rozprávok (klasika je Popoluška, Janko a Marienka), ktoré sú k deťom zlé a pomaly ich vedú na smrť.

 

 

Ak majú partneri aj svoje dieťa, sú prvé dva typy rodín najviac podobné nukleárnej (teda pôvodnej) rodine.

Obaja partneri majú dieťa / deti z prechádzajúceho vzťahu.

Výhodou takéhoto usporiadania je, že obaja partneri majú rodičovskú skúsenosť, teda lepšie chápu strasti a slasti rodičovstva. Komplikovanejšia je dynamika rodiny, pretože do nej vstupuje oveľa viac postáv a tiež vzťahy medzi deťmi navzájom. Môže vzniknúť žiarlivosť medzi deťmi a neochota „deliť sa“ o svojho rodiča s inými deťmi. Prvé dva roky môžu byť veľmi náročné, tento typ rodín má však veľkú šancu na úspech.

holubica il.png

Budovanie novej rodiny s vdovou / vdovcom.

V časoch minulých vznikali zošívané rodiny primárne, keď vdovec alebo vdova znovu vstúpili do manželstva. V súčasnosti už to nie je najtypickejší model, ale stále častý. Veľmi dôležité je nechať dieťaťu priestor smútiť za svojim rodičom a s novým partnerom ich zoznámiť, až keď sa so situáciou vysporiada.

Dynamika rodiny závisí tiež od toho, aké vzťahy sú medzi biologickými rodičmi detí, veku detí a usporiadaní novej rodiny.

 

Ako to môže vyzerať:

Rozvedená matka s dieťaťom / deťmi začne žiť s bezdetným mužom. Mnohokrát žena očakáva, že muž prevezme časť zodpovedností, ktoré sa na ňu sypú. Muž naopak môže príliš riešiť výchovu detí, čo deti samozrejme neprijímajú s nadšením, ony predsa svojho otca už majú. Čo pomôže? Jednota oboch partnerov pri komunikácii s deťmi. Hlavne na začiatku odporúčam nechať výchovu detí na biologických rodičov. Dôležitý je rešpekt detí k novému partnerovi, ale i jeho rešpekt k deťom.

bottom of page