top of page

AKO VÁM MÔŽEM POMÔCŤ 

Nevlastný rodič, nevlastné deti, informácie

Prečítajte si viac o živote v zošívanej rodine –  články a tipy o živote v rodine

Nevlastný rodič, macocha, otčím, poradenstvo

Poraďte sa s inými rodičmi FB skupina Zošívané rodiny

diskusia

Nevlastný rodič, nevlastné deti, zošívaná rodina ebook

Spoznajte Vašu zošívanú rodinu pracovný ebook

Koučing pre nevlastné mamy, nevlastných otcov

Koučing a poradenstvo

Riešite konkrétnu situáciu a neviete sa pohnúť z miesta? Už ste vyskúšali všetko a nič sa nezmenilo? Objednajte sa na individuálny koučing a pomôžem Vám nájsť odpovede. 

 

Vo svojej roli nevlastnej mamy, aj z pozície biologickej mamy, ktorej dcéra chodí do zošívanej rodiny svojho otca som prešla mnohými komplikovanými situáciami. Veľmi dobre viem, že svet nie je čierno-biely a zošívaná rodina už vôbec nie. Preto nikdy nehodnotím, čo je dobré alebo zlé, ale vytváram bezpečné prostredie bez predsudkov, kde sa môžete sústrediť na svoje ciele.

 

Základom koučingu je dobrý vzťah medzi koučom a klientom, založený na dôvere, úprimnosti a otvorenosti.

Maria Melkova koucing pre zosivane rodiny

Vo svojej práci používam metódu Gestalt koučingu. Čo to je? Gestalt kouč vníma človeka ako celok: jeho myšlienky, pocity, vnímanie, gestá, správanie. Každý

z nás má svoje vnímanie, emócie a potreby a tieto z nás robia jedinečného človeka.

 

Slovo Gestalt pochádza z nemčiny a dá sa preložiť ako „tvar“ alebo „celok“. Až keď dokážeme uzavrieť rôzne tvary v sebe, vieme sa posunúť ďalej.

 

Ja ako kouč som vlastne Váš sprievodca, ktorý vám pomáha uvedomiť si nevedomé a tak naštartovať proces zmeny. Vnímať samého seba, svoje prežívanie, tu a teraz. Poznanie a akceptácia samého seba nám paradoxne pomôže dosiahnuť zmenu lepšie ako snaha byť niekto iný.

Ako prebieha koučing

 

Prvé stretnutie: je zamerané na stanovenie konkrétneho cieľa – na čo sa budeme sústrediť, čo potrebujete zmeniť alebo vyriešiť. Dohodneme sa na počte stretnutí a ako budú stretnutia prebiehať.

 

Ďalšie stretnutia: skúmame súčastnosť, ako to je tu a teraz a ako sa dostaneme k cieľu, čo a koho k tomu potrebujeme. Môžme používať rôzne kreatívne formy, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť situáciu, seba i iných.

 

Posledné stretnutie: zhodnotíme, čo sa nám podarilo a ako priniesť zmenu do bežného života.

Čo koučing nie je:

  • Mentoring, kde kouč dáva klientovi rady, čo má urobiť, ako sa správať. Namiesto toho budeme skúmať, čo je to správne riešenie konkrétne pre Vás a Vašu rodinu.

 

  • Dlhodobá terapia, ktorá je vhodnejšia napríklad pri traumách, závislostiach. Na rozdiel od koučingu, terapia nemá jasne stanovený cieľ a trvá dlhšie obdobie

„Koučing s pani Melkovou mi veľmi pomohol zvládať náročné životné situácie, s ktorými som si už nevedela poradiť sama. Najviac chcem však vyzdvihnúť jej prístup - schopnosť počúvať a čítať aj „medzi riadkami”, klásť správne otázky a upozorniť ma na vzorce, ktoré v živote opakujem. Prišla som na to, ako veľmi ovplyvňujú moje vnímanie a tým pádom aj konanie v stresových situáciach. V relatívne krátkom čase som sa dostala k jadru problému a začala sa naň pozerať cez úplne inú optiku. Dnes už dokážem tieto situácie zvládať a mám nástroje, ktoré mi pomôžu. "

Jana H.

bottom of page